Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en transacties van    www.stilla.info. Indien u vragen heeft over één of meerdere van deze bepalingen kunt u contact met ons op nemen via info@stilla.info

1. Algemeen

1.1
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich, zonder voorbehoud, akkoord met de Algemene Voorwaarden.

1.2
De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling door Stilla / Sarah Pacini Amsterdam en de bevestiging via e-mail.

2. Identiteit van de ondernemer

2.1
Lavon Fashion VOF
handelend onder de naam: Stilla / Sarah Pacini
Spuistraat 137, 1012 SV  AMSTERDAM
020-6274595
info@stilla.info
KvK-nummer: 55342906
BTW-identificatienummer: NL8516.63.175.B01

3. Prijzen

3.1
Alle prijzen staan vermeld in euro´s (€) en zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzenkosten.

3.2
Stilla / Sarah Pacini Amsterdam is niet verantwoordelijk voor fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden vermeld. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Stilla / Sarah Pacini Amsterdam worden aangepast.

4. Betaling

4.1
Na een bestelling ontvangt de koper zo snel mogelijk een orderbevestiging per e-mail. Hierin staat het aankoopbedrag van uw artikel(en) en de bijdrage voor de verzendkosten, Indien de koper na de bestelling geen bevestiging heeft ontvangen dan kan dit kenbaar gemaakt worden door een e-mail te sturen naar info@stilla.info

 

4.2
Stilla / Sarah Pacini Amsterdam biedt u de volgende betaalmethode:
Betaling via een bankoverschrijving op:

Lavon Fashion & Accessoires, IBAN: NL02ABNA0572151144
 

5. Verzenden

5.1
Bestellingen worden door Stilla / Sarah Pacini Amsterdam met POST.NL verzonden.

5.2
De bijdrage van de koper voor de verzendkosten bij bestellingen zijn:

- € 3,95 voor zendingen binnen Nederland,

- € 9,50 voor zendingen van overige landen binnen de EU en

- € 19,00 voor zendingen buiten de EU.

6. Levering

6.1
Alle artikelen worden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden aan POST.NL.

6.2
Als artikelen een langere levertijd dan 5 werkdagen hebben zal de koper u hiervan per e-mail op de hoogte gesteld worden.

6.3
Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren of vervangende artikelen te bestellen voor het gelijke orderbedrag. De verzending geschiedt volgens de Algemene Voorwaarden voor Opgedragen Postvervoer van POST.NL, welke vermeld zijn op de Algemene Voorwaarden POST.NL

7. Retourneren

7.1
Indien de bestelde artikelen niet passen of om een andere reden niet aan de verwachting voldoen, kunnen ze binnen 8 werkdagen na ontvangst kosteloos worden omgeruild voor een ander artikel met een vergelijkbare verkoopprijs of het aankoopbedrag kan teruggestort worden.

7.2
Alle retourzendingen moeten binnen 8 werkdagen na ontvangst aangemeld worden bij info@stilla.info met vermelding van het ordernummer. Het ordernummer moet ook op de retourzending vermeldt worden. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet in behandeling worden genomen.

7.3
Goederen die retour gestuurd worden moeten in originele staat door Stilla / Sarah Pacini Amsterdam worden ontvangen. D.w.z. met aangehechte kaartjes, ongeschonden en ongedragen (passen mag natuurlijk wel).

7.4
De kosten en het risico voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. De verzendkosten voor het versturen van een eenmalig vervangend artikel zijn voor rekening van Stilla / Sarah Pacini Amsterdam

7.5
Retourzendingen moeten voorzien van ordernummer verstuurd worden naar:
Stilla / Sarah Pacini Amsterdam
Spuistraat 137
1012 SV  AMSTERDAM

7.6
Indien de koper aan de voorwaarden voldoet wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten z.s.m. doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.

7.7
Afgeprijsde artikelen kunnen binnen 8 werkdagen na ontvangst worden omgeruild voor een ander artikel met een vergelijkbare verkoopprijs. De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de koper.

8. Aansprakelijkheid

8.1
De aansprakelijkheid van Stilla / Sarah Pacini Amsterdam is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Stilla / Sarah Pacini Amsterdam is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade. Stilla / Sarah Pacini Amsterdam is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van info@stilla.info en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

9. Privacy

9.1
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Stilla / Sarah Pacini Amsterdam gebruikt en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Garantie

10.1
De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht. In geval van gebreken zal Stilla / Sarah Pacini Amsterdam de artikelen omruilen of repareren.

 

11. Copyright

11.1
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Stilla / Sarah Pacini Amsterdam.

12. Toepasselijk recht

12.1
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk.